Xe ôtô đang bán của Mercedes Haxaco Kim Giang tại Hà Nội