CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Muaxebanxe cam kết đảm bảo tính bảo mật và sự riêng tư của người sử dụng. Bảo vệ niềm tin của người dùng vào chúng tôi là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Tài liệu này tiết lộ các hoạt động thông tin và đưa ra sự riêng tư người dùng và các điều khoản chi phối nó. Chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng (mới và cũ) đọc cẩn thận những chính sách bảo mật và các điều khoản quy định trong đó trước khi nộp hồ sơ.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp như xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý; bảo mật dữ liệu nội bộ cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của Muaxebanxe.vn truy cập thông tin cá nhân để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.
- Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật đối với mật khẩu tài khoản của mình. Muaxebanxe.vn cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên hoặc người dùng đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ. 
- Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự, Muaxebanxe.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Quý vị vui lòng cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
- Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của Muaxebanxe.vn và những người khác hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.
- Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.

Mọi thắc mắc về vấn đề đăng tin và quản lý tài khoản, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Muaxebanxe.vn để được tư vấn và giải đáp.