Những trường hợp chủ xe không được đền bù khi mua bảo hiểm ôtô