Renault ra mắt công nghệ nhận xe bằng biển quảng cáo

Renault đã hợp tác với một công ty để giới thiệu về công nghệ nhận dạng các xe đi qua và người thuộc chủ sở hữu xe bằng biển quảng cáo.

Renault đã đưa ra một bảng quảng cáo để có thể nhận ra đặc điểm chiếc xe. Các bảng quảng cáo được sử dụng để giữ vị trí chiến lược để khi máy ảnh thực hiện nhận ra mô hình và màu sắc của một chiếc xe gần đó sử dụng biển số của nó và sau đó thay đổi các văn bản của quảng cáo cho phù hợp.

Đằng sau những chiến dịch là các công ty quảng cáo đã nhấn mạnh rằng mặc dù công nghệ nhận dạng về biển số được sử dụng, không có dữ liệu cá nhân được ghi lại, lưu trữ hoặc hiển thị và những chiếc xe được nhắm mục tiêu của quảng cáo vẫn là văn phòng phẩm, vì vậy không có nguy cơ điều khiển mất tập trung từ đường và rủi ro an toàn. Các biển quảng cáo được đặt đối diện với đèn giao thông.

Tuy nhiên, với việc sử dụng các thông tin cá nhân dựa trên các loại xe hơi, hệ thống làm cho của các lái xe một hồ sơ về tuổi, giới tính và lợi ích, mà nó sử dụng để lựa chọn các quảng cáo phù hợp nhất cho chiếc xe được lựa chọn.

Việc đầu tiên của những biển quảng cáo được đặt ở chỗ đường vòng công viên Holland ở London, mặc dù chiến dịch sẽ sớm lan sang biển quảng cáo ở Birmingham, Manchester và Newcastle.

Các quảng cáo sẽ hiển thị quảng cáo cá nhân có tính năng mới và cũng là chiến dịch đầu tiên được sử dụng với các công nghệ ở Anh. 

Các quảng cáo này đặc biệt hiệu quả, bởi vì "kế hoạch truyền thông tốn kém, chặn quảng cáo và sự cần thiết phải nổi bật trong số tất cả các tiếng ồn quảng cáo đòi hỏi một cách suy nghĩ mới và hấp dẫn đối với khán giả".

Đàm Thủy ST