Kia Morning 2017 đang được bán với giá 278 triệu ở Châu Âu