Bất ngờ lộ hình ảnh Mercedes-AMG GT C Coupe Edition 50

    Mercedes-AMG GT giá từ 111.200 USD tại Mỹ