Video - Công nghệ ô tô tự hành của tập đoàn hàng đầu Renesas đang được chạy thử tại Nhật Bản