Video - Đây là phong cách mà dân chơi Ả-Rập ngồi trên xe ô tô

Một ý tưởng khá điên rồ và mạo hiểm, thách thức tới cả mạng sống mà các dân chơi Ả-Rập ghi lại.