Video - Thót tim xem Toyota land cruiser lội nước và cái kết

Toyota land cruiser liều mình băng qua dòng nước lũ, khi đến giữa dòng bất ngờ chiếc xe bị cuốn theo dòng nước và dường như nước sắp bao chùm chiếc xe.

Sau một thời gian cố gắng thoát khỏi dòng nước đang chảy Toyota  land cruiser đã lên bờ một cách an toàn.

Xem thêm các video về xe tại đây : http://muaxebanxe.vn/tin-tuc/video 


Nguồn : Youtube